Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 4.4: Timefortjeneste for bioanalytikere fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold - - 239 288 4.254 4.542

Gennemsnit - - 232 221 226 226

Variationskoefficient - - 0,14 0,18 0,22 0,21

Nedre kvartil, P25 - - 214 198 208 208

Median - - 228 221 222 222

Øvre kvartil, P75 - - 241 236 234 234

Median/P10 - - 1,12 1,20 1,17 1,18

P90/Median - - 1,16 1,13 1,13 1,13

Standardberegnet

Stat Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold - - 239 288 4.254 4.542

Gennemsnit - - 191 180 182 182

Variationskoefficient - - 0,11 0,11 0,10 0,10

Nedre kvartil, P25 - - 179 164 172 171

Median - - 190 181 184 184

Øvre kvartil, P75 - - 199 193 193 193

Median/P10 - - 1,13 1,18 1,19 1,19

P90/Median - - 1,13 1,12 1,09 1,09

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af bioanalytikerne i staten en

timeløn på mellem 179 kr. og 199 kr., mens 50 pct. i regionerne har mellem 171 kr. og 193

kr. i timen.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at bioanalytikerne i regionerne

har en større lønspredning end i staten målt ved fortjeneste pr. præsteret time, mens niveauet

er ens for den standardberegnede timefortjeneste, jf. tabel 4.4.

4.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige bioanalytikere i regionerne.

Det skal i den forbindelse erindres, at antallet af bioanalytikere i staten er begrænset. Det betyder,

at lønnen ikke opgøres særskilt for mandlige og kvindelige bioanalytikere i staten.

I gennemsnit er fortjenesten for en kvindelig og mandlig bioanalytikere i den regionale sektor

henholdsvis 226 kr. og 221 kr. pr. præsteret time, jf. figur 4.7. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige bioanalytikere i den regionale sektor

henholdsvis 182 kr. og 180 kr., jf. figur 4.8.

36 4. BIOANALYTIKERE

More magazines by this user
Similar magazines