Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 38.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for SOSU-assistenter fordelt på sektor,

gennemsnit, 2007

pct.

16

14

12

10

8

6

4

pct.

2

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

16

14

12

10

8

6

4

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 38.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for SOSU-assistenter fordelt på

sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

Anm.: Inkl. plejehjemsassistenter, sygehjælpere og plejere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge

læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener SOSU-assistenter mv. i både kommuner og regioner i gennemsnit 158 kr. i

timen, jf. figur 38.10.

Både i kommuner ligger den nedre og øvre kvartil for fortjenesten ekskl. genetillæg på henholdsvis

177 kr. og 201 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 38.6. Det svarer til, at 50 pct. af SOSUassistenterne

mv. i kommunerne har en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 177 kr. og

201 kr. pr. præsteret time. I regionerne ligger de 50 pct. mellem 180 kr. og 206 kr.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

16

14

12

10

38. SOSU-ASSISTENTER 509

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines