Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 35.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

regionale serviceassistenter fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

32

28

24

20

16

12

8

4

0

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 35.6: Standardberegnet timefortjeneste for

regionale serviceassistenter fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

35.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af serviceassistenternes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension.

Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 120 kr., svarende til omkring 64 pct. af

fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 35.4. Ferie pr. præsteret time udgør omkring 22 kr.,

hvilket svarer til ca. 12 pct. Pensionen udgør knap 21 kr. pr. præsteret time.

Tabel 35.4: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 120,30 119,71 119,84

Fravær 13,37 13,91 13,79

Ferie 22,05 21,97 21,99

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 3,49 3,18 3,25

Pension 19,62 20,78 20,52

Genetillæg 10,48 5,45 6,58

Overtidsbetaling 0,88 0,57 0,64

I alt 190 186 187

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 103,50 102,26 103,54

Fravær

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240

Ferie 19,18 19,47 18,67

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 2,76 2,49 2,50

Pension 15,46 16,26 16,08

Genetillæg 8,22 4,25 5,15

Overtidsbetaling

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

32

28

24

20

16

12

8

4

pct. pct.

I alt 149 145 146

Anm.: Tal for serviceassistenter i regionerne. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

32

28

24

20

16

12

8

4

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Størstedelen af serviceassistenternes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardbe-

466 35. SERVICEASSISTENTER

kr.

32

28

24

20

16

12

8

4

More magazines by this user
Similar magazines