Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

overenskomstbestemte minimumsløn og den faktiske løn i lønstatistikken er opgjort, jf.

32.13.

Tabel 32.13: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, pædagoger (daginstitutioner), pct., 2007

440 32. PÆDAGOGER I DAGINSTITUTIONER

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere 7,8 6,4 6,6

Ledere 20,1 18,0 18,5

Samlet 10,9 8,1 8,5

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Den faktiske lokallønsandel for pædagoger i kommunerne udgør således mellem 8,3 pct. og

8,5 pct. for gruppen samlet. For mandlige pædagoger i kommunerne udgør andelen mellem

9,3 pct. og 10,9 pct. For kvindelige pædagoger udgør lokallønsandelen i 8,1 pct.

32.5 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af pædagoger ansat ved daginstitutioner i kommunerne fremgår af

tabel 32.14.

Tabel 32.14: Teknisk afgrænsning af pædagoger ved daginstitutioner i kommunerne, 2007

januar - december 2007

Undergruppe DISCO FLD-stillingskode Stillingsbetegnelse

Basismedarbejdere 332000 07601 Støttepædagoger

332000 07602 Assistenter

332000 07604 Souschefer/afdelingsledere

332000 07616 Øvrige basis

332000 07620 Stedfortrædere

Ledere 122930 07622 Ledere ved dag- og aktivitetscentre

122930 07624 Ledere ved specialinstitutioner

122930 332000 07605 Ledere, grundløn 33

122930 332000 07625 Ledere, grundløn 38

122930 332000 07626 Ledere, grundløn 43

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

More magazines by this user
Similar magazines