Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 42.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 241 246

Værdi af spisepause 17 18

Inkl. betalt spisepause 259 264

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

42.2.6 Øvrige ansættelsesvilkår

For sygeplejersker i kommuner og regioner gælder, at opsparede genetillæg og overtidsbetalinger

enten kan udbetales eller afspadseres. De kommunale og regionale indberetninger for

2007 indeholder oplysninger om det udbetalte, men ikke om de afspadserede genetillæg og

de afspadserede overtidstillæg. I lønopgørelserne indgår derfor kun den del, som bliver udbetalt.

Konsekvensen heraf er, at fortjenesten pr. præsteret time for sygeplejersker i kommuner

og regioner er undervurderet. Den standardberegnede timefortjeneste påvirkes ikke heraf.

42.3 Sygeplejersker, ledere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for sygeplejersker i kommuner og regioner, som

er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen. Som for basismedarbejdere

behandles sidst i afsnittet øvrige ansættelsesvilkår for ledere, som ikke er omfattet af Lønstatistikken.

42.3.1 Løn og lønspredning for sygeplejersker

Sygeplejersker, som er ledere, tjener i kommunerne i gennemsnit 285 kr. pr. præsteret time,

mens de i regionerne i gennemsnit tjener 312 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 42.8. Udtrykkes

den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener ledere i

kommunerne og regionerne henholdsvis 242 og 262 kr. i timen.

568 42. SYGEPLEJERSKER

More magazines by this user
Similar magazines