Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

36. Socialpædagoger

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

36.1 Beskrivelse af gruppen socialpædagoger

Kortlægningen af socialpædagoger omfatter ansættelser i kommuner og regioner. Socialpædagoger

i kommuner og regioner er blandt andet beskæftiget ved kommunale og regionale

botilbud for personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, døgn- og daginstitutioner

for børn og unge, kommunale og regionale ungdomscentre og aktivitets og samværstilbud.

Det skal bemærkes, at der er få mandlige ledende socialpædagoger i regionerne til at opgøre

lønnen særskilt for mænd og kvinder i denne sektor.

Datagrundlaget omfatter i alt 29.055 ansættelsesforhold, svarende til 19.350 årsværk. 83 pct.

af årsværkene er ansat i kommunerne, mens 17 pct. er ansat i regionerne, jf. tabel 36.1. Analyseenheden

i tabel 36.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 36.2 og 36.3 er årsværk.

I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 36.1: Socialpædagoger fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Kommuner 24.007 83 15.986 83

Regioner 5.048 17 3.364 17

I alt 29.055 100 19.350 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede socialpædagoger i kommuner og regioner er 77 pct. henholdsvis 74 pct.

kvinder, jf. tabel 36.2.

Tabel 36.2: Socialpædagoger fordelt på sektor, køn, basismedarbejdere ledere og samlet, pct. af antal

årsværk, 2007

Pct. af samlet antal

Kommuner Regioner

årsværk Basis Ledere I alt Basis Ledere I alt

Mænd 21,9 1,4 23,3 24,6 1,8 26,4

Kvinder 75,1 1,6 76,7 72,6 1,0 73,6

I alt 97,0 3,0 100,0 97,2 2,8 100,0

Pct. af samlet antal

Kommuner Regioner

årsværk i sektor Basis Ledere I alt Basis Ledere I alt

Mænd 22,6 46,4 23,3 25,3 64,9 26,4

Kvinder 77,4 53,6 76,7 74,7 35,1 73,6

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabellen viser endvidere, at omkring 3 pct. af de beskæftigede socialpædagoger i kommuner

og regioner ledere. Heraf udgør kvinderne 54 pct. i kommunerne og 35 pct. i regionerne.

36. SOCIALPÆDAGOGER 471

More magazines by this user
Similar magazines