Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I staten er kvinders og mænds gennemsnitsfortjeneste på henholdsvis 299 kr. og 313 kr. pr.

præsteret time, jf. figur 26.9. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste, er kvindelige

og mandlige timefortjeneste henholdsvis 246 kr. 261 kr., jf. figur 26.10

Figur 26.9: Fortjeneste pr. præsteret time for

statslige magistre, fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

8

7

6

5

4

3

2

1

Figur 26.10: Standardberegnet timefortjeneste

for statslige magistre fordelt på køn, gennemsnit,

2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I gennemsnit er fortjenesten for en kvindelig og mandlig magister i den kommunale sektor

henholdsvis 280 kr. og 288 kr. pr. præsteret time, jf. figur 26.11. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige magistre i den kommunale

sektor henholdsvis 228 kr. og 243 kr., jf. figur 26.12

Figur 26.11: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale magistre, fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Mænd Kvinder

kr.

Gns. mænd Gns. kvinder

8

7

6

5

4

3

2

1

pct. pct.

Figur 26.12: Standardberegnet timefortjeneste

for kommunale magistre fordelt på køn, gennemsnit,

2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Kvinder i regionerne har en fortjeneste på 296 kr. og mændenes tilsvarende er på 311 kr. pr.

præsteret time, jf. figur 26.13. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste, er timefortjenesten

for mandlige og kvindelige magistre i den regionale sektor henholdsvis på 237 kr. og

er på 261 kr., jf. figur 26.14.

8

7

6

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

8

7

6

5

4

3

2

1

0

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

26. MAGISTRE 347

8

7

6

5

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines