Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

41. Sygehusportører

41.1 Beskrivelse af gruppen sygehusportører

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af sygehusportører omfatter ansættelser i regionerne. Sygehusportører er i

regionerne blandt andet beskæftiget med praktiske opgaver på sygehusene, fx patienttransport.

De betjener desuden teknisk udstyr. De sørger også for forsyninger til afdelingerne og

transporterer varer, blandt andet madvogne, inventar, depotvarer, medicin, sygejournaler og

anden intern post mellem afdelingerne.

Datagrundlaget omfatter i alt 2.091 ansættelsesforhold, svarende til 1.912 årsværk jf. tabel

41.1. Knap 6 pct. af sygehusportørerne er kvinder. Analyseenheden i tabel 41.1 er årsværk og

ansættelsesforhold, mens den i tabel 41.2 og 41.3 er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden

ansættelsesforhold.

Tabel 41.1: Regionale sygehusportører fordelt på køn, ansættelsesforhold og årsværk, 2007.

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 1.950 93 1.800 94

Kvinder 141 7 112 6

I alt 2.091 100 1.912 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt sygehusportørerne og udgør 34,6 pct., jf.

tabel 41.2.

Tabel 41.2: Regionale sygehusportører fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007.

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 9,8 8,9 9,8

30-39 år 17,9 28,6 18,5

40-49 år 34,4 39,3 34,6

50-59 år 32,5 21,4 31,8

60+ år 5,4 1,8 5,2

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt sygehusportører i regionerne har 98 pct. af de mandlige sygehusportører en aftalt arbejdstid

på i gennemsnit 37 timer om ugen eller derover, mens dette er tilfældet for 91 pct. af

kvinderne, jf. figur 41.1.

41. SYGEHUSPORTØRER 553

More magazines by this user
Similar magazines