Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

24. Lægesekretærer

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

24.1 Beskrivelse af gruppen lægesekretærer

Kortlægningen af lægesekretærer omfatter ansættelser i regioner. På grund af for få observationer,

for så vidt angår mandlige lægesekretærer, omfatter analysen ikke kønsopdelte lønstatistikker.

Datagrundlaget omfatter i alt 8.325 ansættelsesforhold, svarende til 6.668 årsværk, jf. tabel

24.1. Analyseenheden i tabel 24.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 24.2 og

24.3 er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 24.1: Lægesekretærer fordelt på ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Regioner 8.325 100 6.668 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede lægesekretærer i regionerne er godt 99 pct. kvinder, jf. tabel 24.2.

Tabel 24.2: Regionale lægesekretærer fordelt på køn, basismedarbejdere ledere og samlet, pct. af antal

årsværk, 2007

Pct. af samlet antal årsværk Basis Ledere I alt

Mænd 0,3 0,0 0,3

Kvinder 93,8 5,9 99,7

I alt 94,1 5,9 100,0

Pct. af samlet antal årsværk Basis Ledere I alt

Mænd 0,3 0,0 0,3

Kvinder 99,7 100,0 99,7

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabellen viser endvidere, at ca. 6 pct. af de beskæftigede lægesekretærer i regionerne er ledere.

Alle lederne er kvinder.

De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt lægesekretærerne og udgør 30,1 pct. af

samtlige, jf. tabel 24.3.

24. LÆGESEKRETÆRER 311

More magazines by this user
Similar magazines