Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

dardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, tjener politibetjente i gennemsnit 199 kr. i

timen.

Tabel 30.20: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for statslige politibetjente fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 6155 711 6866

Gennemsnit 244 227 243

Variationskoefficient 0,17 0,20 0,17

Nedre kvartil, P25 228 186 223

Median 249 234 248

Øvre kvartil, P75 261 252 260

Median/P10 1,35 1,32 1,36

P90/Median 1,12 1,15 1,12

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 6155 711 6866

Gennemsnit 201 184 199

Variationskoefficient 0,13 0,14 0,13

Nedre kvartil, P25 187 155 181

Median 209 188 209

Øvre kvartil, P75 213 207 213

Median/P10 1,35 1,23 1,35

P90/Median 1,07 1,14 1,07

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. politibetjente på prøve. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den nedre og øvre kvartil for fortjenesten ekskl. genetillæg er henholdsvis 223 kr. og 260 kr.

pr. præsteret time. Det svarer til, at 50 pct. af politibetjentene har en fortjeneste ekskl. genetillæg

på mellem 223 kr. og 260 kr. pr. præsteret time. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

ekskl. genetillæg, har 50 pct. af politibetjentene en fortjeneste mellem 181 kr. og

213 kr.

B30.5.4 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at politibetjentes spisepause er præsteret

arbejdstid. Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til grund,

at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for politibetjente (inkl.

betjente på prøve) opgøres til 274 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 30.21.

408 30. POLITIBETJENTE

More magazines by this user
Similar magazines