Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 11.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for Faglærte gartnere fordelt på sektor og køn, kr., 2007.

Fortjeneste pr. præ-

Stat Kommuner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

- - 106 1.099 301 1.400

Gennemsnit - - 208 210 198 208

Variationskoefficient - - 0,26 0,17 0,19 0,18

Nedre kvartil, P25 - - 193 190 176 187

Median - - 205 207 192 204

Øvre kvartil, P75 - - 211 227 215 226

Median/P10 - - 1,15 1,17 1,20 1,18

P90/Median - - 1,11 1,18 1,21 1,19

Standardberegnet

Stat Kommuner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

- - 106 1.099 301 1.400

Gennemsnit - - 166 174 162 172

Variationskoefficient - - 0,07 0,12 0,13 0,13

Nedre kvartil, P25 - - 161 161 148 158

Median - - 167 173 161 171

Øvre kvartil, P75 - - 174 188 179 186

Median/P10 - - 1,11 1,15 1,20 1,17

P90/Median - - 1,07 1,15 1,17 1,16

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af de faglærte gartnere i staten

en timeløn ekskl. genetillæg på mellem 161 kr. og 174 kr. I kommunerne har 50 pct. en standardberegnet

timefortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 158 kr. og 186 kr.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for en kvindelig og mandlig faglært gartner i

den kommunale sektor henholdsvis 198 kr. og 210 kr. pr. præsteret time, jf. figur 11.9. Ses der

på den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, er timelønnen for kvindelige og

mandlige faglærte gartnere i den kommunale sektor henholdsvis 162 og 174 kr., jf. figur 11.10.

11. FAGLÆRTE GARTNERE 117

More magazines by this user
Similar magazines