Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

6. Dagplejere

6.1 Beskrivelse af gruppen dagplejere

Kortlægningen af dagplejere omfatter ansættelser i kommunerne.

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Datagrundlaget omfatter i alt 22.749 ansættelsesforhold, svarende til 17.098 årsværk jf. tabel

6.1. Analyseenheden i tabel 6.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 6.2 og 6.3

er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Af de beskæftigede dagplejere i kommuner er 99 pct. kvinder, jf. tabel 6.1.

Tabel 6.1: Kommunale dagplejere fordelt på køn, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 278 1 190 1

Kvinder 22.471 99 16.908 99

I alt 22.749 100 17.098 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik.

De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt dagplejerne, og de udgør 39 pct. af samtlige,

jf. tabel 6.3.

Tabel 6.2: Kommunale dagplejere fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 1,6 3,2 3,2

30-39 år 23,8 25,0 25,0

40-49 år 32,8 38,5 38,5

50-59 år 35,4 29,5 29,5

60+ år 6,3 3,7 3,8

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik.

Praktisk taget alle dagplejere har en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 47 timer, jf. figur 6.1.

I Danmarks Statistiks lønstatistik er dagplejernes timeløn fejlagtigt udregnet på baggrund af,

at dagplejere på fuld tid har en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Faggruppen har imidlertid en

aftalt ugentlig arbejdstid/åbningstid på 47 timer, hvor dagplejerne er forpligtet til at modtage

børn. Lønningerne er regnet om, så de tager højde for den rigtige ugentlige arbejdstid. Den

ugentlige arbejdstid for dagplejere er den tid, de skal være til rådighed for pasning af børn.

Det er dog ikke givet, at den enkelte dagplejer faktisk modtager børn i det fulde tidsrum.

Dagplejere er månedslønnede, og den faktiske arbejdstid opgøres ikke. Dagplejere har et stillingsspecifikt

skattefradrag på 46 pct. som én af kun to grupper på det danske arbejdsmarked.

Godt 20 pct. af dagplejerne havde ingen fraværsdage i 2007, jf. figur 6.2.

6. DAGPLEJERE 59

More magazines by this user
Similar magazines