Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen for mænd og kvinder tættere på samme

niveau.

I gennemsnit er fortjenesten for en mandlig og kvindelig fysioterapeut i den kommunale sektor

henholdsvis 218 kr. og 225 kr. pr. præsteret time, jf. figur 14.7. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige fysioterapeuter i den kommunale

sektor henholdsvis 182 kr. og 184 kr., jf. figur 14.8.

Figur 14.7: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale fysioterapeuter fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205

kr.

230 255 280 305

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

14

12

10

8

6

4

2

Figur 14.8: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale fysioterapeuter fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste for mandlige og kvindelige fysioterapeuter

henholdsvis 213 kr. og 225 kr. pr. præsteret time, jf. figur 14.9. Målt ved den standardberegnede

timefortjeneste er timelønnen for en mandlig og en kvindelig fysioterapeut i den regionale

sektor henholdsvis 176 kr. og 178 kr., jf. figur 14.10.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205

kr.

230 255 280 305

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

14

12

10

14. FYSIOTERAPEUTER 149

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines