Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 19.13: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, jordemødre, pct., 2007

Regioner

Mænd Kvinder I alt

Basismedarbejdere - - 5,8

Ledere - - 19,5

Samlet - - 7,2

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling. Der er for få mænd i populationen til at foretage

opgørelsen kønsopdelt.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Den faktiske lokallønsandel for jordemødre i regionerne udgør således mellem 4,6 pct. og 7,2

pct. for gruppen samlet. For basismedarbejdere udgør den faktiske lokallønsandel mellem 3,7

pct. og 5,8 pct., mens den for ledende jordemødre udgør mellem 13,1 pct. og 19,5 pct.

19.5 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af jordemødre (basismedarbejdere og ledere) i regionerne fremgår

af tabel 19.14 nedenfor.

Tabel 19.14: Teknisk afgrænsning af jordemødre i regioner, basismedarbejdere og ledere, 2007

Basis, januar – marts 2007

DISCO FLD-STK Stillingsbetegnelse

223010 22264 Jordemødre, trin 5-6

22265 Jordemødre, trin 7

22266 Instruktionsjordemødre, trin 8

22274 Jordemødre, trin 8

Ledere, januar - marts 2007

223010 22324 Ledende jordemødre, trin 13

22325 Ledende jordemødre, trin 5

22327 Ledende jordemødre, trin 9

22335 Ledende jordemødre, trin 8

22385 Ledende jordemødre, trin 14

22386 Ledende jordemødre, trin 15

22387 Ledende jordemødre, trin 7

22388 Ledende jordemødre, trin 11

22389 Ledende jordemødre, trin 12

Basis, april - december 2007

223010 22264 Jordemødre

22266 Instruktionsjordemødre

Ledere, april - december 2007

223010 26207 Ledende jordemødre

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

19. JORDEMØDRE 235

More magazines by this user
Similar magazines