Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 26.15: Fortjeneste pr. præsteret time for

magistre, fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

2

1

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

8

7

6

5

4

3

Figur 26.16: Standardberegnet timefortjeneste

magistre fordelt på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener magistre i kommunerne i gennemsnit 234 kr. i timen, mens gennemsnittet

for magistre i staten udgør 253 kr. i timen, mens den standardberegnede timefortjeneste

ekskl. genetillæg udgør 248 i regionerne, jf. figur 26.16.

I staten har 50 pct. af magistre en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 267 kr. og 336 kr.

pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 26.6. Tilsvarende har 50 pct. af

magistre i kommunerne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 243 kr. og 309 kr. pr. præsteret

time. I regionerne har 50 pct. af magistrene en fortjeneste på mellem 263 kr. og 334 kr.

350 26. MAGISTRE

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines