Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

til 72 pct. af den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne og 71 pct. i regionerne.

Ferie og pension udgør henholdsvis ca. 23 kr. og ca. 25 kr. af den standardberegnede timefortjeneste

for begge sektorer.

9.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af ergoterapeuters samlede fortjeneste.

I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en ergoterapeut i den kommunale

sektor således 226 kr. pr. præsteret time, mens fortjenesten pr. præsteret time ekskl. genetillæg

for regionalt ansatte ergoterapeuter udgør 223 kr., jf. figur 9.7.

Figur 9.7: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for ergoterapeuter fordelt på sektor,

gennemsnit, 2007

pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

105 125 145 165 185 205

kr.

225 245 265 285

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

Figur 9.8: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for ergoterapeuter fordelt på

sektor, gennemsnit, 2007

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener ergoterapeuter i kommunerne i gennemsnit 184 kr. i timen, mens gennemsnittet

for ergoterapeuter i regionerne udgør 175 kr. i timen, jf. figur 9.8.

I kommunerne har 50 pct. af ergoterapeuterne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 207

kr. og 236 kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 9.6. I regionerne

har 50 pct. af ergoterapeuterne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 192 kr. og 234 kr.

pr. præsteret time.

92 9. ERGOTERAPEUTER

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

14

12

10

8

6

4

2

0

More magazines by this user
Similar magazines