Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 30.21: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 255

Værdi af spisepause 18

Inkl. betalt spisepause 274

Anm.: Tal for statslige basismedarbejdere inkl. politibetjente på prøve. Inkl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B30.6 Politibetjente ekskl. politibetjente på prøve - pensionsprocent 15

I det følgende kortlægges politibetjente ekskl. politibetjente på prøve på baggrund af en tjenestemandspensionsprocent

på 15.

B30.6.1 Løn og lønspredning for politibetjente

I gennemsnit er fortjenesten for politibetjente (ekskl. betjente på prøve) 265 kr. pr. præsteret

time, jf. tabel 30.22. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener politibetjente i staten i gennemsnit 216 kr. i timen.

Tabel 30.22: Timefortjeneste for statslige politibetjente fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 5.448 533 5.981

Gennemsnit 265 256 265

Variationskoefficient 0,14 0,16 0,14

Nedre kvartil, P25 232 219 248

Median 249 238 260

Øvre kvartil, P75 261 252 277

Median/P10 1,12 1,15 1,05

P90/Median 1,14 1,15 1,14

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 5.448 533 5.981

Gennemsnit 217 204 216

Variationskoefficient 0,10 0,09 0,10

Nedre kvartil, P25 190 181 208

Median 209 191 216

Øvre kvartil, P75 216 205 227

Median/P10 1,14 1,13 1,14

P90/Median 1,12 1,10 1,11

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. politibetjente på prøve. Fortjeneste inkl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

50 pct. af politibetjentene har en fortjeneste på mellem 248 kr. og 277 kr. pr. præsteret time

svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 30.22. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af politibetjentene en fortjeneste mellem 208 kr. og 227 kr.

30. POLITIBETJENTE 409

More magazines by this user
Similar magazines