Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 21.25: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for kontorpersonale fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 2.630 171

Gennemsnit 314 320

Variationskoefficient 0,15 0,16

Nedre kvartil, P25 284 290

Median 305 311

Øvre kvartil, P75 333 347

Median/P10 1,13 1,14

P90/Median 1,19 1,18

Standardberegnet timefortjeneste Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 2.630 171

Gennemsnit 267 270

Variationskoefficient 0,12 0,12

Nedre kvartil, P25 243 247

Median 261 264

Øvre kvartil, P75 285 291

Median/P10 1,12 1,14

P90/Median 1,18 1,18

Anm.: Tal for ledere. Fortjeneste ekskl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B21.7.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ledernes spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges det til grund, at spisepausen ikke

er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for ledere i den kommunale

sektor opgøres til 337 kr. pr. præsteret time, mens den i den regionale sektor kan opgøres

til 344 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 21.26.

Tabel 21.26: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 314 321

Værdi af spisepause 23 23

Inkl. betalt spisepause 337 344

Anm.: Tal for ledere. Inkl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B21.8 Lokal løndannelse for kontorpersonale

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for kontorpersonalet

i kommuner og regioner.

21. KONTORPERSONALE 285

More magazines by this user
Similar magazines