Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 5.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for bygningskonstruktører fordelt på sektor og køn, kr.,

2007

Fortjeneste pr. præsteret

Stat Kommuner

time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold - - 129 618 123 741

Gennemsnit - - 288 268 261 267

Variationskoefficient - - 0,13 0,14 0,26 0,16

Nedre kvartil, P25 - - 267 246 232 245

Median - - 286 264 248 263

Øvre kvartil, P75 - - 306 282 268 281

Median/P10 - - 1,16 1,13 1,18 1,15

P90/Median - - 1,13 1,18 1,22 1,18

Standardberegnet timefor-

Stat Kommuner

tjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold - - 129 618 123 741

Gennemsnit - - 241 226 213 224

Variationskoefficient - - 0,13 0,13 0,15 0,13

Nedre kvartil, P25 - - 223 210 192 206

Median - - 238 224 210 222

Øvre kvartil, P75 - - 254 239 225 238

Median/P10 - - 1,16 1,14 1,17 1,17

P90/Median - - 1,14 1,15 1,15 1,15

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af bygningskonstruktørerne i

staten en timeløn ekskl. genetillæg på mellem 223 kr. og 254 kr. I kommunerne har 50 pct. en

standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 206 kr. og 238 kr.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for en kvindelig og mandlig bygningskonstruktør

i den kommunale sektor henholdsvis 261 kr. og 268 kr. pr. præsteret time, jf. figur 5.9. Ses

der på den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, er timelønnen for kvindelige

og mandlige bygningskonstruktører i den kommunale sektor henholdsvis 213 og 226 kr., jf.

figur 5.10.

5. BYGNINGSKONSTRUKTØRER 55

More magazines by this user
Similar magazines