Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 24.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

regionale lægesekretærer, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

115 140 165 190 215

kr.

240 265 290 315

Regioner Gns. Regioner

14

12

10

8

6

4

2

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 24.4: Standardberegnet timefortjeneste for

regionale lægesekretærer, gennemsnit, 2007

pct. pct.

0

0

115 140 165 190 215

kr.

240 265 290 315

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14

12

10

8

6

4

2

Regioner Gns. Regioner

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

lægesekretærer i regionerne i gennemsnit 167 kr. i timen, jf. figur 24.6.

I regionerne har 50 pct. af ikke-uddannede lægesekretærer en fortjeneste på mellem 168 kr.

og 196 kr. pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 4. Betragtes de uddannede

lægesekretærer, har 50 pct. en fortjeneste på mellem 190 kr. og 217 kr. pr. præsteret

time.

14

12

10

24. LÆGESEKRETÆRER 313

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines