Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 14.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 151,76 154,01 153,76 145,23 147,91 147,54

Fravær 6,77 9,94 9,58 8,29 14,59 13,72

Ferie 25,94 26,83 26,73 25,16 26,61 26,41

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

2,36 2,47 2,46 3,90 3,10 3,21

Pension 30,17 31,58 31,42 29,05 31,45 31,12

Genetillæg 0,73 0,35 0,39 1,19 1,07 1,09

Overtidsbetaling 0,08 0,10 0,09 0,54 0,20 0,25

I alt 218 225 224 213 225 223

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 131,61 132,42 133,24 125,79 126,00 127,48

Fravær

Ferie 22,47 23,57 22,94 21,85 23,49 22,49

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

1,97 2,02 2,00 3,23 2,45 2,58

Pension 25,20 25,82 25,78 24,00 24,86 24,75

Genetillæg

Overtidsbetaling

0,61 0,29 0,32 0,98 0,85 0,87

I alt 182 184 184 176 178 177

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af fysioterapeuternes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt 133 kr. af

den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne og godt 127 kr. i regionerne, svarende

til omkring 70 pct. af den standardberegnede timefortjeneste i begge sektorer. Ferie udgør

for begge sektorer ca. 25 kr. af den standardberegnede timefortjeneste, mens pension udgør

ca. 26 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne og ca. 25 kr. i regionerne.

14.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af fysioterapeuters samlede fortjeneste.

I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en fysioterapeut i den kommunale

sektor således 224 kr. pr. præsteret time, mens fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for regionalt ansatte fysioterapeuter udgør 222 kr., jf. figur 14.11.

14. FYSIOTERAPEUTER 151