Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 27.7: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for offentlige chefer, gennemsnit,

2007

pct.

5

4

3

2

1

0

0

275 325 375 425 475 525

kr.

575 625 675 725 775

Alle Gns. Alle

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

pct.

5

4

3

2

1

Figur 27.8: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for offentlige chefer, gennemsnit,

2007

pct. pct.

0

0

275 325 375 425 475 525

kr.

575 625 675 725 775

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener offentlige chefer i gennemsnit 455 kr. i timen, jf. figur 27.8.

50 pct. af de offentlige chefer har en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 443 kr. og 582

kr. pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 27.5.

5

4

3

2

1

Alle Gns. Alle

Tabel 27.5: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for offentlige chefer fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 3.219 1.253 4.472

Gennemsnit 538 512 531

Variationskoefficient 0,26 0,23 0,25

Nedre kvartil, P25 446 436 443

Median 501 483 496

Øvre kvartil, P75 598 550 582

Median/P10 1,23 1,20 1,22

P90/Median 1,45 1,37 1,42

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 3.219 1.253 4.472

Gennemsnit 462 436 455

Variationskoefficient 0,25 0,22 0,25

Nedre kvartil, P25 384 374 380

Median 430 412 424

Øvre kvartil, P75 511 466 496

Median/P10 1,22 1,19 1,21

P90/Median 1,44 1,36 1,43

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. Statslige, kommunale og regionale chefer er samlet i en gruppe.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af offentlige chefer en timeløn

ekskl. genetillæg på mellem 380 kr. og 496 kr.

364 27. OFFENTLIGE CHEFER

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines