Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 13.3: Forskere fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 3,1 4,0 3,3

30-39 år 30,6 37,0 32,4

40-49 år 27,9 31,4 28,8

50-59 år 24,3 19,8 23,1

60+ år 14,2 7,8 12,4

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

89 pct. af lederne (professorer) har en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer eller derover

om ugen, mens dette er tilfældet for 78 pct. af basismedarbejderne (ikke-professorer), jf.

figur 13.1.

Figur 13.1: Forskere fordelt på ugentligt aftalte

timer og basismedarbejdere og ledere, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Basis, stat Leder, stat

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Figur 13.2: Forskere (basis) fordelt på ugentligt

aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentligt aftalte antal timer i figur 13.1 og 13.2 afkortet

ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

Mænd, stat Kvinder, stat

Blandt basismedarbejderne har 81 pct. af de mandlige forskere en aftalt arbejdstid på i gennemsnit

37 timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 70 pct. af kvinderne, jf.

figur 13.2.

Ledere har i højere grad end basismedarbejdere intet fravær. Således har 38 pct. af lederne 0

årlige fraværsdage, mens det tilsvarende tal for basismedarbejdere er 28 pct., jf. figur 13.3.

134 13. FORSKERE

timer

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

More magazines by this user
Similar magazines