Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I gennemsnit er fortjenesten for de mandlige og kvindelige ingeniører i staten henholdsvis

347 kr. og 341 kr. pr. præsteret time, jf. figur 18.9. Anskues den standardberegnede timefortjeneste,

er timelønnen for mandlige og kvindelige ingeniører i staten henholdsvis 290 kr. og

275 kr., jf. figur 18.10.

Figur 18.9: Fortjeneste pr. præsteret time for

statslige ingeniører, fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

12

10

8

6

4

2

Figur 18.10: Standardberegnet timefortjeneste

for statslige ingeniører fordelt på køn, gennemsnit,

2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Mandlige og kvindelige ingeniører i kommunerne har i gennemsnit en fortjeneste på henholdsvis

312 kr. og 296 kr. pr. præsteret time, jf. figur 18.11. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige ingeniører i kommunerne henholdsvis

265 kr. og 244 kr., jf. figur 18.12.

Figur 18.11: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale ingeniører, fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Mænd Kvinder

kr.

Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 18.12: Standardberegnet timefortjeneste

for kommunale ingeniører fordelt på køn, gennemsnit,

2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste for gruppen af mandlige og kvindelige ingeniører

henholdsvis 323 kr. og 315 kr. pr. præsteret time, jf. figur 18.13. Målt ved den standardberegnede

timefortjeneste er timelønnen for mandlige og kvindelige ingeniører i den regionale

sektor henholdsvis 272 kr. og 252 kr., jf. figur 18.14.

212 18. INGENIØRER

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

12

10

8

6

4

2

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

12

10

8

6

4

2

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines