Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 10.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Basisfortjeneste 124,77 122,13

Fravær 7,47 12,71

Ferie 21,70 22,13

Personalegoder 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 1,97 2,34

Pension 20,80 21,01

Genetillæg 2,28 2,46

Overtidsbetaling 0,31 0,60

I alt 179 183

Standardberegnet timefortjeneste Kommuner Regioner

Basisfortjeneste 108,31 105,61

Fravær

Ferie 18,67 18,82

Personalegoder 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 1,61 1,86

Pension 17,17 16,63

Genetillæg 1,87 1,94

Overtidsbetaling

I alt 146 143

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af ernæringsassistenternes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt 108 kr.

af den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne og knap 106 kr. i regionerne, svarende

til ca. 74 pct. af den standardberegnede timefortjeneste både i kommunerne og i regionerne.

Ferie og pension udgør henholdsvis ca. 19 kr. og ca. 17 kr. af den standardberegnede

timefortjeneste for begge sektorer.

10.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af ernæringsassistenters samlede

fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en ernæringsassistent i den

kommunale sektor således 177 kr. pr. præsteret time, mens fortjenesten pr. præsteret time

ekskl. genetillæg for regionalt ansatte ernæringsassistenter udgør 181 kr., jf. figur 10.5.

10. ERNÆRINGSASSISTENTER 105

More magazines by this user
Similar magazines