Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 30.3: Statslige politibetjente fordelt på årlige

fraværsdage og basismedarbejdere og ledere,

2007

pct. pct.

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

dage

Basis, stat Leder, stat

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 30.4: Statslige politibetjente (basis) fordelt

på årlige fraværsdage og køn, 2007

Anm.: Opgjort ekskl. politibetjente på prøve. X-aksen er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

15

10

5

pct. pct.

Blandt basismedarbejdere har både 7 pct. af de mandlige og af de kvindelige politibetjente

ikke noget fravær, jf. figur 30.4.

B30.2 Politibetjente inkl. politibetjente på prøve

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for politibetjente inkl. politibetjente på prøve.

Endvidere ses der på sammensætningen af timelønsbegreber.

B30.2.1 Løn og lønspredning for politibetjente

I gennemsnit er fortjenesten for politibetjente (inkl. betjente på prøve) 282 kr. pr. præsteret

time, jf. tabel 30.3. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener politibetjente i staten i gennemsnit 232 kr. i timen.

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

dage

Mænd, basis Kvinder, basis

15

10

30. POLITIBETJENTE 393

5

More magazines by this user
Similar magazines