Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

19. Jordemødre

19.1 Beskrivelse af gruppen jordemødre

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af jordemødre omfatter ansættelser i regionerne. Jordemødre er typisk beskæftiget

på sygehuse eller ansat ved jordemodercentre.

Datagrundlaget omfatter i alt 1.403 ansættelsesforhold, svarende til 1.117 årsværk., jf. tabel

19.1. Analyseenheden i tabel 19.2 og 13.3 er årsværk. I de efterfølgende analyser er det ansættelsesforhold.

Tabel 19.1: Jordemødre fordelt på ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Regioner 1.403 100 1.117 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede jordemødre er næsten 100 pct. kvinder, jf. tabel 19.2.

Tabel 19.2: Jordemødre fordelt på køn, basismedarbejdere ledere og samlet, pct. af antal årsværk,

2007

Pct. af samlet antal

årsværk Basis Ledere I alt

Kvinder 92,4 7,4 99,8

Mænd 0,2 0,0 0,2

I alt 92,6 7,4 100,0

Pct. af samlet antal

årsværk i sektor Basis Ledere I alt

Kvinder 99,8 100,0 99,8

Mænd 0,2 0,0 0,2

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabellen viser endvidere, at lidt over 7 pct. af de beskæftigede jordemødre er ledere.

Aldersfordelingen blandt jordemødrene er relativ ligelig fordelt i intervallet fra 30 til 59 år., jf.

tabel 19.3.

19. JORDEMØDRE 225

More magazines by this user
Similar magazines