Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 20.4: Timefortjeneste for jurister og økonomer fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

2.794 3.587 6.381 1.551 2.034 3.585 584 725 1.309

Gennemsnit 320 315 317 317 309 313 311 307 309

Variationskoefficient 0,22 0,25 0,24 0,23 0,25 0,24 0,19 0,29 0,25

Nedre kvartil, P25 277 269 273 284 271 277 277 268 270

Median 316 309 312 310 306 308 312 302 308

Øvre kvartil, P75 353 344 348 339 333 336 344 333 338

Median/P10 1,34 1,36 1,35 1,30 1,32 1,31 1,38 1,35 1,36

P90/Median 1,26 1,26 1,26 1,22 1,22 1,21 1,19 1,21 1,20

Standardberegnet

Stat Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

2.794 3.587 6.381 1.551 2.034 3.585 584 725 1.309

Gennemsnit 267 255 260 267 256 261 261 249 254

Variationskoefficient 0,21 0,20 0,20 0,22 0,19 0,21 0,19 0,17 0,18

Nedre kvartil, P25 231 222 226 240 226 232 233 218 225

Median 263 255 259 264 257 260 265 253 257

Øvre kvartil, P75 294 281 287 286 279 282 288 277 282

Median/P10 1,33 1,34 1,33 1,29 1,32 1,31 1,36 1,35 1,35

P90/Median 1,25 1,23 1,24 1,20 1,19 1,19 1,17 1,17 1,18

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af jurister og økonomer inkl.

specialister i staten en timeløn mellem 226 kr. og 287 kr., mens de 50 pct. i kommunerne ligger

mellem 232 kr. og 282 kr. I regionerne har 50 pct. af jurister og økonomer inkl. specialister

en standardberegnet timefortjeneste på mellem 225 kr. og 282 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at faggruppen i de tre sektorer

har næsten den samme lønspredning, jf. tabel 20.4. Det fremgår endvidere af tabellen, at lønspredningen

er størst i den nedre del af lønfordelingen. Det kommer til udtryk ved, at Median/P90

er mindre end P10/Median i alle tre sektorer, hvilket viser, at der er længere fra medianen

til de laveste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne.

20.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige jurister og økonomer inkl.

specialister.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time ligger de mandlige og kvindelige jurister og økonomers

(inkl. specialister) lønspredning tæt på hinanden i både staten og kommunerne, mens

lønspredningen i regionerne er større for kvinder end for mænd, jf. variationskoefficienten i

tabel 20.4. I forhold til den standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen næsten ens

i alle sektorerne.

20. JURISTER OG ØKONOMER 241

More magazines by this user
Similar magazines