Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

9. Ergoterapeuter

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

9.1. Beskrivelse af gruppen ergoterapeuter

Kortlægningen af ergoterapeuter omfatter ansættelser i kommuner og regioner. Ergoterapeuter

er blandt andet beskæftiget på sygehuse og plejehjem, i bofællesskaber for handicappede,

aktivitetscentre og revalideringsværksteder.

Datagrundlaget omfatter i alt 6.310 ansættelsesforhold, svarende til 3.996 årsværk. 71 pct. af

antallet af årsværk er ansat i kommunerne, mens 29 pct. er ansat i regionerne, jf. tabel 9.1.

Analyseenheden i tabel 9.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 9.2 og 9.3 er

årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 9.1: Ergoterapeuter fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Kommuner 4.661 74 2.848 71

Regioner 1.649 26 1.148 29

I alt 6.310 100 3.996 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede ergoterapeuter i kommuner og regioner er 94,8 pct. henholdsvis 95,2 pct.

kvinder, jf. tabel 9.2.

Tabel 9.2: Ergoterapeuter fordelt på sektor, køn, basismedarbejdere ledere og samlet, pct. af antal

årsværk 2007

Pct. af samlet antal

Kommuner Regioner

årsværk Basis Ledere I alt Basis Ledere I alt

Mænd 4,6 0,6 5,2 4,3 0,5 4,8

Kvinder 86,1 8,7 94,8 87,3 7,9 95,2

I alt 90,7 9,4 100,0 91,6 8,4 100,0

Pct. af samlet antal

Kommuner Regioner

årsværk i sektor Basis Ledere I alt Basis Ledere I alt

Mænd 5,1 6,4 5,2 4,7 6,2 4,8

Kvinder 94,9 93,3 94,8 95,3 93,8 95,2

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik egne beregninger.

Tabellen viser endvidere, at 9 pct. af de beskæftigede ergoterapeuter i kommunerne er ledere,

mens det gælder for godt 8 pct. i regionerne. Heraf udgør kvinderne over 93 pct. i både

kommuner og regioner.

De 30-39-årige er den største aldersgruppe blandt ergoterapeuterne og udgør 34 pct. henholdsvis

37 pct. i kommuner og regioner, jf. tabel 9.3.

9. ERGOTERAPEUTER 87

More magazines by this user
Similar magazines