Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 45.7: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale tekniske servicemedarbejdere,

gennemsnit, 2007

pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 45.8: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale tekniske servicemedarbejdere,

gennemsnit, 2007

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener tekniske servicemedarbejdere i gennemsnit 162 kr. i timen, jf. figur 45.8.

50 pct. af de tekniske servicemedarbejdere i kommunerne har en fortjeneste ekskl. genetillæg

på mellem 173 kr. og 206 kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel

45.5.

Tabel 45.5: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for kommunale tekniske servicemedarbejdere fordelt på

køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 6.712 909 7.621

Gennemsnit 193 177 192

Variationskoefficient 0,18 0,20 0,18

Nedre kvartil, P25 174 155 173

Median 190 173 189

Øvre kvartil, P75 208 191 206

Median/P10 1,20 1,23 1,21

P90/Median 1,20 1,21 1,21

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 6.712 909 7.621

Gennemsnit 164 146 162

Variationskoefficient 0,14 0,14 0,15

Nedre kvartil, P25 149 131 147

Median 162 146 161

Øvre kvartil, P75 176 159 175

Median/P10 1,20 1,22 1,22

P90/Median 1,18 1,17 1,19

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

600 45. TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDERE

pct.

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines