Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 25.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 171,89 170,83 171,18

Fravær 7,95 10,55 9,69

Ferie 29,51 29,74 29,66

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 3,41 2,83 3,02

Pension 47,76 46,98 47,23

Genetillæg 3,46 3,47 3,47

Overtidsbetaling 2,18 1,40 1,66

I alt 266 266 266

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 150,05 147,90 149,25

Fravær

Ferie 25,82 26,11 25,67

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 2,87 2,34 2,51

Pension 40,12 38,72 39,38

Genetillæg 2,88 2,85 2,86

Overtidsbetaling

I alt 222 218 219

Anm.: Tal for kommunale basismedarbejdere. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af folkeskolelærernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør 149 kr. af den

standardberegnede timefortjeneste i kommunerne, svarende til omkring 68 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Feriebetalinger udgør ca. 26 kr. af den standardberegnede

timefortjeneste (12 pct.), mens pension udgør ca. 39 kr. af den standardberegnede timefortjeneste.

25.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af folkeskolelæreres samlede

fortjeneste (godt 1 pct.). I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en folkeskolelærer

i den kommunale sektor således 262 kr. pr. præsteret time, jf. figur 25.9.

328 25. LÆRERE (FOLKESKOLEN)

More magazines by this user
Similar magazines