Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 38.15: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, SOSU-assistenter, pct. 2007

Kommuner

Mænd Kvinder I alt

SOSU-assistenter ekskl. plejehjemsassistenter,

sygehjælpere og plejere

SOSU-assistenter inkl. plejehjems-

6,8 5,6 5,6

assistenter, sygehjælpere og plejere

Regioner

SOSU-assistenter ekskl. plejehjems-

7,3 5,2 5,2

assistenter, sygehjælpere og plejere

SOSU-assistenter inkl. plejehjems-

5,7 4,7 4,8

assistenter, sygehjælpere og plejere 6,1 4,6 4,8

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger. Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl.

overarbejdsbetaling.

Tabel 38.15 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for SOSUassistenter

mv. i kommunerne er 5,6 pct., mens andelen udgør 5,2 pct. for SOSU-assistenter

mv.

I regionerne er den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde sammenfaldende

for SOSU-assistenter inkl./ekskl. plejehjemsassistenter, sygehjælpere og plejere (4,8 pct.).

Det fremgår desuden af tabel 38.15, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

er højere for mænd end for kvinder. Den lokale løns andel for mandlige og kvindelige

SOSU-assistenter i kommunerne er henholdsvis 6,8 pct. og 5,6 pct., mens andelen for

mændene og kvinderne i regionerne er 5,7 pct. henholdsvis 4,7 pct. Den lokale løns andel

for SOSU-assistenter mv. er i kommunerne 7,3 pct. for mænd og 5,2 pct. for kvinder og i

regionerne 6,1 pct. for mænd og 4,6 pct. for kvinder.

38.6 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af SOSU-assistenter i kommuner og regioner fremgår af tabel

38.16.

518 38. SOSU-ASSISTENTER

More magazines by this user
Similar magazines