Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af lederne i kommunerne en

fortjeneste mellem 254 kr. og 304 kr., mens de 50 pct. i regionerne ligger mellem 247 kr. og

302 kr.

På baggrund af variationskoefficienten i tabel 21.19 kan det konstateres, at lønspredningen

ca. er den samme for ledere i regionerne og kommunerne. Desuden fremgår det af tabel

21.19, at P90/Median er større end Median/P10, hvilket viser, at der er længere fra medianen

til de øverste 10 procent end fra de 10 pct. laveste lønninger til medianen. Således er lønspredningen

størst i den øverste del af lønfordelingen.

B21.6.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

Som det fremgår af afsnit 21.1 er der få mandlige ledere, så lønnen kan ikke opgøres selvstændigt

for mænd og kvinder.

B21.6.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af gruppens fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således udgør

basisfortjenesten pr. præsteret time godt 215 kr. i kommunerne og 216 kr. i regionerne,

svarende til 65 pct. af fortjenesten pr. præsteret time i begge sektorer, jf. tabel 21.20. Feriebetalinger

pr. præsteret time udgør i begge sektorer ca. 36 kr. Pension udgør for de kommunalt

ansatte omkring 63 kr. af fortjenesten pr. præsteret time, mens den for regionalt ansatte udgør

omkring 58 kr.

Tabel 21.20: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Basisfortjeneste 215,34 216,49

Fravær 5,38 7,46

Ferie 36,21 36,77

Personalegoder 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 8,96 10,15

Pension 62,68 57,90

Genetillæg 0,61 0,08

Overtidsbetaling 1,03 1,58

I alt 330 330

Standardberegnet timefortjeneste Kommuner Regioner

Basisfortjeneste 187,89 188,87

Fravær

Ferie 31,50 31,94

Personalegoder 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 7,66 8,83

Pension 53,53 48,96

Genetillæg 0,52 0,07

Overtidsbetaling

I alt 281 279

Anm.: Tal for ledere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

280 21. KONTORPERSONALE

More magazines by this user
Similar magazines