Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 37.11: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for socialrådgivere og -formidlere

fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

pct.

0

130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

18

16

14

12

10

8

6

4

2

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 37.12: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for socialrådgivere og -

formidlere fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

kr.

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener socialrådgivere og -formidlere i kommunerne i gennemsnit 190 kr. i timen,

mens gennemsnittet for socialrådgivere og -formidlere i regionerne udgør 199 kr. i timen, jf.

figur 37.12.

I kommunerne har 50 pct. af socialrådgiverne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 211

kr. og 246 kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 37.6. I regionerne

har 50 pct. af socialrådgiverne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 221 kr. og 252 kr.

pr. præsteret time.

37. SOCIALRÅDGIVERE OG -FORMIDLERE 493

More magazines by this user
Similar magazines