Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 9.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 228 226

Værdi af spisepause 17 16

Inkl. betalt spisepause 244 242

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

9.2.6 Øvrige ansættelsesvilkår

For ergoterapeuter i kommuner og regioner gælder, at opsparede genetillæg og overtidsbetalinger

enten kan udbetales eller afspadseres. De kommunale og regionale indberetninger for

2007 indeholder oplysninger om det udbetalte, men ikke om de afspadserede genetillæg og

de afspadserede overtidstillæg. I lønopgørelserne indgår derfor kun den del, som bliver udbetalt.

Konsekvensen heraf er, at fortjenesten pr. præsteret time for ergoterapeuter i kommuner

og regioner er undervurderet. Den standardberegnede timefortjeneste påvirkes ikke heraf.

9.3 Ledende ergoterapeuter

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for ergoterapeuter i kommuner og regioner, som

er ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen. Til sidst i afsnittet behandles

øvrige ansættelsesvilkår for ledere, som ikke er omfattet af Lønstatistikken.

9.3.1 Løn og lønspredning for ergoterapeuter

Ergoterapeuter, som er ledere, tjener i kommunerne i gennemsnit 262 kr. pr. præsteret time,

mens de i regionerne i gennemsnit tjener 267 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 9.8. Udtrykkes

den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener ledere i

kommunerne og regionerne henholdsvis 221 og 220 kr. i timen.

94 9. ERGOTERAPEUTER

More magazines by this user
Similar magazines