Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

18.2.1 Løn og lønspredning for ingeniører

I gennemsnit er fortjenesten for en ingeniør i den statslige sektor 345 kr. pr. præsteret time,

jf. figur 18.7. I kommunerne og regionerne er fortjenesten lavere, idet den her er henholdsvis

307 kr. og 321 kr. pr. præsteret time.

Figur 18.7: Fortjeneste pr. præsteret time for

ingeniører fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

12

12

10

8

6

4

2

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

10

8

6

4

2

Figur 18.8: Standardberegnet timefortjeneste for

ingeniører fordelt på sektor, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

ingeniører i staten i gennemsnit 287 kr. i timen, i kommunerne 258 kr. i timen og i regionerne

266 kr. i timen, jf. figur 18.8.

I staten har 50 pct. af ingeniørerne en fortjeneste på mellem 314 kr. og 365 kr. pr. præsteret

time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 18.4. I kommunerne har 50 pct. en fortjeneste

på mellem 277 kr. og 325 kr. pr. præsteret time, mens de 50 pct. i regionerne ligger mellem

281 kr. og 351 kr.

210 18. INGENIØRER

pct. pct.

12

12

10

8

6

4

2

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines