Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

37. Socialrådgivere og -formidlere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

37.1. Beskrivelse af gruppen socialrådgivere og -formidlere

Kortlægningen af socialrådgivere og -formidlere omfatter basismedarbejder og ledere i kommuner

og regioner. Socialrådgivere og -formidlere arbejder på kontorer i offentlige forvaltninger,

på institutionsområdet, undervisningsområdet eller på sygehuse. De fleste socialrådgivere

og -formidlere er ansat i kommunernes social-, børne/familie-, arbejdsmarkeds- og

sundhedsforvaltninger. Her behandler de sager og løser problemer, fx vedrørende børn- og

familieforhold, aktivering, integration, pension, arbejdsprøvning og revalidering.

Datagrundlaget for socialrådgivere og -formidlere omfatter i alt 11.548 ansættelsesforhold,

svarende til 7.432 årsværk. 93 pct. af årsværkene er ansat i kommunerne, mens 7 pct. er ansat

i regionerne, jf. tabel 37.1. Analyseenheden i tabel 37.2 og 37.3 er årsværk. I de efterfølgende

analyser er den ansættelsesforhold.

Tabel 37.1: Socialrådgivere og -formidlere fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Kommuner 10.897 94 6.936 93

Regioner 651 6 496 7

I alt 11.548 100 7.432 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede socialrådgivere og -formidlere i kommuner og regioner er 85 pct. henholdsvis

88 pct. kvinder, jf. tabel 37.2.

Tabel 37.2: Socialrådgivere og -formidlere fordelt på sektor, køn, basismedarbejdere ledere og samlet,

pct. af antal årsværk, 2007.

Pct. af samlet antal

Kommuner Regioner

årsværk Basis Ledere I alt Basis Ledere I alt

Mænd 13,8 0,9 14,7 10,9 0,8 11,7

Kvinder 82,8 2,5 85,3 82,5 5,8 88,3

I alt 96,6 3,4 100,0 93,3 6,7 100,0

Pct. af samlet antal

Kommuner Regioner

årsværk i sektor Basis Ledere I alt Basis Ledere I alt

Mænd 14,3 26,4 14,7 11,7 12,1 11,7

Kvinder 85,7 73,6 85,3 88,3 87,9 88,3

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik egne beregninger.

Tabellen viser endvidere, at der blandt de beskæftigede socialrådgivere og -formidlere i

kommuner er 3 pct. ledere, mens der i regionerne er 7 pct. ledere. Af lederne udgør kvinderne

85 pct. i kommunerne og 88 pct. i regionerne.

De 50-59-årige er den største aldersgruppe blandt socialrådgiverne og udgør 32 pct. henholdsvis

46 pct. i kommuner og regioner, jf. tabel 37.3.

37. SOCIALRÅDGIVERE OG -FORMIDLERE 487

More magazines by this user
Similar magazines