Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 26.17: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for statslige magistre, fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

8

7

6

5

4

3

2

1

Figur 26.18: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for statslige magistre fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for en kvindelig og mandlig magister i den

kommunale sektor henholdsvis 299 kr. og 313 kr. pr. præsteret time, jf. figur 26.19. Ses der på

den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, er timelønnen for kvindelige og

mandlige magistre i den kommunale sektor henholdsvis 228 og 243 kr., jf. figur 26.20.

Figur 26.19: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale magistre, fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

pct. Pct.

8

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 26.20: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale magistre fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for en kvindelig og mandlig magister i den regionale

sektor henholdsvis 296 kr. og 311 kr. pr. præsteret time, jf. figur 26.21. Ses der på den

standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, er timelønnen for kvindelige og mandlige

magistre i den regionale sektor henholdsvis 237 og 261 kr., jf. figur 26.22.

352 26. MAGISTRE

kr.

7

6

5

4

3

2

1

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines