Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 26.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 210,27 198,15 204,37 197,54 186,11 190,87 211,27 192,12 201,04

Fravær 10,11 12,81 11,43 6,46 12,69 10,10 7,81 17,39 12,93

Ferie 36,11 34,55 35,35 33,42 32,57 32,92 35,91 34,32 35,06

Personalegoder 0,04 0,29 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger

7,57 6,33 6,97 5,96 6,03 6,00 7,36 6,52 6,91

Pension 48,98 47,23 48,13 43,69 42,69 43,11 47,80 45,64 46,64

Genetillæg 0,36 0,03 0,20 0,29 0,18 0,22 0,10 0,04 0,07

Overtidsbetaling 0,01 0,03 0,02 0,33 0,15 0,23 0,74 0,35 0,53

I alt 313 299 307 288 280 283 311 296 303

Standardberegnettimefortje-

Stat Kommuner Regioner

neste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 182,47 171,47 177,37 171,54 159,49 165,63 183,49 164,43 174,37

Fravær

Ferie 31,17 29,95 30,34 29,04 28,82 28,33 31,24 30,44 30,11

Personalegoder 0,03 0,24 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger

6,30 5,19 5,83 5,04 4,91 5,01 6,20 5,21 5,76

Pension 40,80 38,74 39,83 36,91 34,75 35,73 40,24 36,49 38,37

Genetillæg 0,30 0,02 0,17 0,24 0,14 0,19 0,09 0,04 0,06

Overtidsbetaling

I alt 261 246 253 243 228 234 261 237 248

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af magistres standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste, ferie

og pension. Da fravær og overarbejde ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør pr. standardtime 177 kr. i staten, 166

kr. i kommunerne og 174 i regionerne. Det svarer til omkring 70 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Ferie pr. time udgør i de tre sektorer mellem 30 kr. og 31 kr., hvilket

svarer til 12 pct. af den standardberegnede timefortjeneste for alle sektorer. Pensionen i stat,

kommuner og regioner udgør henholdsvis 35 kr., 40 kr. og 38 af den standardberegnede

timefortjeneste.

26.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af magistres samlede fortjeneste.

I gennemsnit er fortjenesten ekskl. genetillæg for en magister i den kommunale sektor

således 283 kr. pr. præsteret time, jf. figur 26.15. Højre er timelønnen for en magister i den

statslige sektor, som i gennemsnit har en fortjeneste ekskl. genetillæg på 306 kr. pr. præsteret

time. Timelønne for en magister i den regionale sektor er på 303 kr. pr. præsteret time.

26. MAGISTRE 349

More magazines by this user
Similar magazines