Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af farmaceuterne inkl. specialister

i staten en timeløn på mellem 242 kr. og 298 kr., mens de 50 pct. i regionerne ligger mellem

238 kr. og 296 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at farmaceuterne i staten og regionerne

har samme lønspredning, jf. tabel 12.4.

Som det fremgår i afsnit 12.1, er der et begrænset antal observationer i gruppen farmaceuter i

både stat og regioner. Det er derfor ikke muligt, at dekomponere lønnen særskilt for mænd

og kvinder.

12.2.2 Lønnens sammensætning

Størstedelen af farmaceuternes (inkl. specialister) fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie

og pension. Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 215-217 kr. i staten og regioner,

svarende til omkring 64-65 pct. af fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 12.5. Feriebetalinger

pr. præsteret time udgør i begge sektorer omkring 38-39 kr., hvilket svarer til ca. 11-12

pct. for begge sektorer. Pensionen i staten og regionerne udgør omkring 50 kr. af fortjenesten

pr. præsteret time i begge sektorer.

Tabel 12.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Stat Regioner

Basisfortjeneste 216,79 215,09

Fravær 20,28 16,96

Ferie 38,81 38,13

Personalegoder 0,05 0,00

Uregelmæssige betalinger 5,66 8,89

Pension 49,76 50,12

Genetillæg 0,00 3,23

Overtidsbetaling 0,11 3,07

I alt 331 335

Standardberegnet timefortjeneste Stat Regioner

Basisfortjeneste 187,37 187,63

Fravær

Ferie 32,97 32,86

Personalegoder 0,04 0,00

Uregelmæssige betalinger 4,51 7,29

Pension 39,66 40,85

Genetillæg 0,00 2,68

Overtidsbetaling

I alt 263 269

Anm.: Basismedarbejdere inkl. specialister. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af farmaceuternes standardberegnede timefortjeneste består af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overarbejde ikke indgår i den standardberegnede timefortjeneste,

opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør pr. time 187 kr. i staten og 188

kr. i regionerne, svarende til omkring 70 pct. af den standardberegnede timefortjeneste. Fe-

124 12. FARMACEUTER

More magazines by this user
Similar magazines