Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 29.11: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale omsorgs- og pædagogmedhjælpere

fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180

kr.

205 230 255

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 29.13: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for regionale omsorgs- og pædagogmedhjælpere

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180

kr.

205 230 255

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14

12

10

8

6

4

2

14

12

10

8

6

4

2

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 29.12: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale omsorgs- og

pædagogmedhjælpere fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

Figur 29.14: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for regionale omsorgs- og pædagogmedhjælpere

fordelt på køn, gennemsnit,

2007

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste for en mandlig og kvindelig omsorgs- og pædagogmedhjælper

henholdsvis 173 og 168 kr. pr. præsteret time, jf. figur 29.13. Målt ved den

standardberegnede timefortjeneste er timelønnen for en mandlig og kvindelig omsorgs- og

pædagogmedhjælper i den regionale sektor henholdsvis 143 kr. og 136 kr., jf. figur 29.14.

29.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at omsorgs- og pædagogmedhjælperes spisepause

er præsteret arbejdstid. Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke er

præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en omsorgs- og

pædagogmedhjælper i den kommunale sektor opgøres til 196 kr. pr. præsteret time, mens den

i den regionale sektor kan opgøres til 199 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 29.7.

14

12

10

8

6

4

2

0

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

0

105 130 155 180 205 230 255

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

29. OMSORGS- OG PÆDAGOGMEDHJÆLPERE 387

14

12

10

8

6

4

2

14

12

10

8

6

4

2