Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 18.4: Timefortjeneste for ingeniører fordelt på sektor og køn, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

428 137 565 1.905 1.034 2.939 275 126 401

Gennemsnit 347 341 345 312 296 307 323 315 321

Variationskoefficient 0,15 0,21 0,16 0,17 0,23 0,19 0,17 0,27 0,20

Nedre kvartil, P25 317 307 314 283 268 277 285 275 281

Median 340 329 336 303 290 299 316 303 311

Øvre kvartil, P75 366 358 365 332 313 325 357 329 351

Median/P10 1,15 1,13 1,14 1,17 1,21 1,17 1,21 1,23 1,23

P90/Median 1,21 1,21 1,22 1,23 1,18 1,22 1,24 1,29 1,26

Standardberegnet

Stat Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

428 137 565 1.905 1.034 2.939 275 126 401

Gennemsnit 290 275 287 265 244 258 272 252 266

Variationskoefficient 0,14 0,12 0,14 0,16 0,14 0,16 0,16 0,18 0,17

Nedre kvartil, P25 265 256 263 241 224 234 243 219 235

Median 285 274 283 258 243 254 268 250 262

Øvre kvartil, P75 305 288 302 281 262 274 302 276 293

Median/P10 1,16 1,15 1,15 1,16 1,21 1,19 1,22 1,23 1,24

P90/Median 1,21 1,17 1,19 1,21 1,18 1,21 1,23 1,23 1,26

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af ingeniørerne i staten en timeløn

mellem 263 kr. og 302 kr., mens de 50 pct. i kommunerne ligger mellem 234 kr. og 274

kr. I regionerne har 50 pct. af ingeniørerne en standardberegnet timefortjeneste på mellem

235 kr. og 293 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at ingeniører i de tre sektorer

næsten har den samme lønspredning, om end den er lidt lavere i staten, jf. tabel 18.4. Det

fremgår endvidere af tabellen, at lønspredningen er lidt større i den øverste del af lønfordelingen.

Det kommer til udtryk ved, at Median/P90 er større end P10/Median i alle sektorer,

hvilket viser, at der er længere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen

til de laveste 10 pct. af lønningerne.

18.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige ingeniører.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige ingeniørers lønspredning mindre end de

kvindelige ingeniørers i alle sektorer, jf. variationskoefficienten i tabel 18.4. I forhold til den

standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen for mænd og kvinder tæt på samme

niveau.

18. INGENIØRER 211

More magazines by this user
Similar magazines