Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 31.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for psykologer fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

pct.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 31.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for psykologer fordelt på sektor,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener psykologer i kommunerne i gennemsnit 243 kr. i timen, mens gennemsnittet

for psykologer i regionerne udgør 241 kr. i timen, jf. figur 31.10.

Både i kommuner og regioner ligger den nedre og øvre kvartil for fortjenesten ekskl. genetillæg

på henholdsvis 259-260 kr. og 320 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 31.6. Det svarer til, at 50

pct. af psykologerne i kommunerne og regionerne har en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem

259-260 kr. og 320 kr. pr. præsteret time.

31. PSYKOLOGER 423

9

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines