Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 32.7: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale pædagoger fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205

kr.

230 255 280

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

14

12

10

8

6

4

2

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 32.8: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale pædagoger fordelt på køn, gennemsnit,

2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

32.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af pædagogernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time godt 145 kr. i kommunerne, svarende til omkring

69 pct. af fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 32.5. Feriebetalinger udgør ca. 26 kr. af fortjeneste

pr. præsteret time, mens pension udgør omkring 25 kr.

Tabel 32.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 145,98 145,18 145,30

Fravær 8,70 10,44 10,19

Ferie 25,43 25,56 25,54

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 3,93 3,31 3,40

Pension 24,64 24,72 24,71

Genetillæg 2,40 1,49 1,63

Overtidsbetaling 0,14 0,07 0,08

I alt 211 211 211

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 126,21 124,73 125,76

Fravær

Ferie 22,07 22,36 21,89

Personalegoder 0,01 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 3,24 2,69 2,79

Pension 20,29 20,08 20,12

Genetillæg 1,98 1,21 1,34

Overtidsbetaling

pct. pct.

I alt 174 171 172

Anm.: Tal for basismedarbejdere i kommunerne. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af pædagogernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

32. PÆDAGOGER I DAGINSTITUTIONER 433

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines