Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 16.4: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 204,72 204,94 204,83

Fravær 4,99 6,96 5,93

Ferie 34,52 34,79 34,65

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 3,97 3,15 3,58

Pension 46,63 45,17 45,93

Genetillæg 1,02 0,86 0,94

Overtidsbetaling 12,73 8,22 10,57

I alt 309 304 306

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 184,76 181,84 183,78

Fravær

Ferie 31,22 31,12 30,99

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 3,52 2,72 3,16

Pension 41,26 38,98 40,24

Genetillæg 0,87 0,72 0,81

Overtidsbetaling

I alt 262 255 259

Anm.: Tal for basismedarbejdere i staten. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af gymnasielærernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør knap 184 kr. af

den standardberegnede timefortjeneste svarende til 71 pct. af den standardberegnede timefortjeneste.

Ferie og pension udgør henholdsvis ca. 31 kr. og 40 kr. af den standardberegnede

timefortjeneste.

Af tabel 16.4 kan det desuden ses, at mænd har en større fortjeneste pr. præsteret time end

kvinder. Størstedelen af denne forskel skyldes, at mænd har en større overtidsbetaling end

kvinder.

16.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af gymnasielæreres samlede fortjeneste.

I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en gymnasielærer i staten således

305 kr. pr. præsteret time, jf. figur 16.7.

16. GYMNASIELÆRERE 191

More magazines by this user
Similar magazines