Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 3.7: Den lokale løns andel af samlet løn ekskl. overarbejde, bachelorer i kommuner/regioner,

pct., 2007

Kommuner/regioner

32 3. BACHELORER

Mænd Kvinder I alt

Basismedarbejdere 16,0 12,3 13,9

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007 og egne beregninger.

Tabel 3.7 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejdsbetaling for

bachelorer i kommuner og regioner under ét er 13,9 pct.

Det fremgår desuden af tabel 3.7, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejdsbetaling

er højere for mænd end for kvinder. Den lokale løns andel for mandlige bachelorer

i kommuner og regioner er 16,0 pct., mens den for kvinderne er 12,3 pct.

3.5 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af gruppen bachelorer i kommuner og regioner under ét fremgår

af tabel 3.8.

Tabel 3.8: Teknisk afgrænsning af bachelorer i kommuner/regioner, 2007

januar – marts 2007

april - december 2007

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

DISCO FLD-STK Stillingsbetegnelse

200000 04219 Bachelorer m.fl., nyt lønforløb

200000 04249 Bachelorer m.fl., gammelt lønforløb

DISCO FLD-STK Stillingsbetegnelse

200000 04219 Bachelorer m.fl., nyt lønforløb

200000 04249 Bachelorer m.fl., gammelt lønforløb

More magazines by this user
Similar magazines