Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 31.11: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale psykologer, fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 31.13: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for regionale psykologer, fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 31.12: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale psykologer

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 31.14: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for regionale psykologer fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste for en kvindelig og mandlig psykolog henholdsvis

294 og 296 kr. pr. præsteret time, jf. figur 31.13. Målt ved den standardberegnede

timefortjeneste er timelønnen for en kvindelig og mandlig psykolog i den regionale sektor

henholdsvis 238 kr. og 250 kr., jf. figur 31.14.

31.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at psykologers spisepause er præsteret arbejdstid.

Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en psykolog i den

kommunale sektor opgøres til 314 kr. pr. præsteret time, mens den i den regionale sektor kan

opgøres til 316 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 31.7.

31.2.6 Øvrige ansættelsesvilkår

Det skal bemærkes, at genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 20.5 ovenfor, for psykologer

generelt er indeholdt i den faste løn, ligesom det i øvrigt gælder andre AC-grupper.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

kr.

pct. pct.

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

31. PSYKOLOGER 425

9

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines