Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Målt på fortjeneste pr. præsteret time er mandlige folkeskolelæreres lønspredning mindre end

de kvindeliges, jf. variationskoefficienten i tabel 25.6. I forhold til den standardberegnede

timefortjeneste ekskl. genetillæg er lønspredningen for mænd og kvinder sammenfaldende.

I gennemsnit er fortjenesten for en mandlig og kvindelig folkeskolelærer henholdsvis 263 kr.

og 262 kr. pr. præsteret time, jf. figur 25.11. Ses der på den standardberegnede timefortjeneste,

er timelønnen for mandlige og kvindelige folkeskolelærere henholdsvis 219 og 215 kr., jf. figur

25.12.

Figur 25.11: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale folkeskolelærere, fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

10

8

6

4

2

0

0

160 185 210 235 260

kr.

285 310 335 360

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

10

8

6

4

2

Figur 25.12: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale folkeskolelærere

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

25.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at folkeskolelæreres spisepause er præsteret

arbejdstid. Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for folkeskolelærere i

den kommunale sektor opgøres til 285 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 25.7.

Tabel 25.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 266

Værdi af spisepause 19

Inkl. betalt spisepause 285

Anm.: Tal for kommunale basismedarbejdere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

25.3 Folkeskolelærere, ledere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for folkeskolelærere i kommuner, som er ledere.

Endvidere ses der på sammensætningen af timelønsbegreber.

25.3.1 Løn og lønspredning for folkeskolelærere

Folkeskolelærere, som er ledere, tjener i kommunerne i gennemsnit 357 kr. pr. præsteret

time, jf. tabel 25.8. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener ledere 306 i timen.

330 25. LÆRERE (FOLKESKOLEN)

pct. pct.

10

8

6

4

2

0

0

160 185 210 235 260 285 310 335 360

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines