Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

31. Psykologer

31.1 Beskrivelse af gruppen psykologer

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af psykologer omfatter ansættelser i kommuner og regioner. Den kortlagte

gruppe omfatter både basismedarbejdere og specialister, idet der ikke teknisk kan skelnes

mellem disse to grupper i kommuner og regioner.

I kommunerne er psykologer blandt andet beskæftiget i socialforvaltningernes børne- og familieafdeling,

pædagogisk-psykologiske rådgivninger, beskæftigelsesområdet, forskellige behandlingshjem

samt.. I regionerne arbejder psykologerne typisk på sygehusene primært i psykiatrien.

Datagrundlaget omfatter i alt 2.317 ansættelsesforhold, svarende til 1.589 årsværk. 63 pct. af

antallet af årsværk er ansat i kommunerne, mens 37 pct. er ansat i regionerne, jf. tabel 31.1.

Analyseenheden i tabel 31.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 31.2 og 31.3

er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 31.1: Psykologer fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Kommuner 1.546 67 999 63

Regioner 771 33 590 37

I alt 2.317 100 1.589 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede psykologer i kommuner og regioner er 23 pct. kvinder i begge sektorer, jf.

tabel 31.2.

Tabel 31.2: Psykologer fordelt på sektorer og køn, pct. af antal årsværk, 2007

Pct. af samlet antal årsværk Kommuner Regioner

Kvinder 23,2 22,9

Mænd 76,8 77,1

I alt 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 30-39-årige er den største aldersgruppe blandt psykologerne og udgør 33,6 pct. henholdsvis

36,3 pct. i kommuner og regioner, jf. tabel 31.3.

31. PSYKOLOGER 417

More magazines by this user
Similar magazines