Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 20.15: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for jurister og økonomer fordelt på

sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

7

6

5

4

3

2

1

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 20.16: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for jurister og økonomer fordelt

på sektor, gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

8

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener jurister og økonomer inkl. specialister i staten i gennemsnit 260 kr. i timen,

mens gennemsnittet i kommuner og regioner udgør henholdsvis 261 kr. og 254 kr. i timen, jf.

figur 20.16.

I staten har 50 pct. af faggruppen en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 273 kr. og 348

kr. pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 20.6. I kommunerne har 50

pct. af gruppen en fortjeneste ekskl. på mellem 277 kr. og 335 kr. pr. præsteret time, mens de

50 pct. i regionerne ligger mellem 270 kr. og 338 kr.

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Stat Kommuner Regioner

Gns. Stat Gns. Kommuner Gns. Regioner

20. JURISTER OG ØKONOMER 245

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines